01 เมษายน 2553

แจ้งการอบรมประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับพยาบาลของเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและ CUP เมืองย่า

งานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จะมีการจัดอบรมโครงการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับพยาบาลของเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและ CUP เมืองย่า ในบ่ายวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2553 โดย อ.ดร. ดนุลดา จามจุรี (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การพยาบาล สำนักการพยาบาลกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) จะให้เกียรติมาบรรยายซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรถนะพยาบาลในเวชกรรมสังคมและพยาบาลชุมชน วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 จะเป็นการนำตัวชี้วัดขององค์ประกอบที่ 1 และ 3 ของแต่ละ PCU มาพิจารณาร่วมกับอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป (ฝากเตรียมเอกสารนำเข้ามาให้อาจารย์ช่วยดูด้วยนะคะ) ซึ่งจะเชิญทางหนังสืออย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปค่ะ

15 มีนาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการวางแผน จำหน่าย"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคของผู้ป่วยที่ได้รับการวางแผนจำหน่าย"

ดาวโหลด หนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ

12 มีนาคม 2553

เชิญเข้ารับอบรมเรื่อง "กฏหมายวิชาชีพพยาบาล"

เชิญเข้ารับอบรมเรื่อง "กฏหมายวิชาชีพพยาบาล"

ดาวโหลด หนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ

10 มีนาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมฟังอบรมวิชาการเรื่อง "มะเร็ง มัจจะราชเงียบในผู้หญิง แนวทางการป้องกันและดูแลรักษา"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังอบรมวิชาการเรื่อง "มะเร็ง มัจจะราชเงียบในผู้หญิง แนวทางการป้องกันและดูแลรักษา"

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ

09 มีนาคม 2553

ตารางตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอำเภอเมือง ปี 2553

ตารางตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอำเภอเมือง ปี 2553

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ

05 มีนาคม 2553

ด่วน! แจ้งระงับการใช้วัคซีน ตับอักเสบบี, ดีทีพี, โอพีวี

ด่วน! แจ้งระงับการใช้วัคซีน ตับอักเสบบี, ดีทีพี, โอพีวี

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ

04 มีนาคม 2553

กำหนดการประชุม การจัดการความรู้โดยใช้"ตารางแห่งอิสรภาพ"

กำหนดการประชุม การจัดการความรู้โดยใช้"ตารางแห่งอิสรภาพ"

ดาวโหลดหนังสือที่นี่

หาก ใครรับทราบแล้วรบกวนลงชื่อรับทราบนิดนึงที่ช่อง "แสดงความคิดเห็น" ด้านล่างนะครับส่วนตัวเลือก "แสดงความคิดเห็นในฐานะ:" ให้เลือกเป็น "ไม่ระบุชื่อ" นะครับ ขอบคุณครับ